kamera
Kotlíková dotace
mapový portál
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce

Spolky

Divadelní soubor Dolany

Patří mezi nejaktivnější organizace v obci. Každoročně pořádají nejen divadelních představení pro veřejnost ale i představení určené pro mentálně postižené občany, kteří se sjíždějí z celého kraje. Divadelníci pořádají další akce pro širokou veřejnost ve spolupráci s LLM kmenem Tate Osmaka Dolany, organizují každoročně kulturní a společenské akce jako jsou: posvícenská zábava, masopust, karneval pro děti i dospělé, pálení čarodějnic, pohádkový pochod, noční pochod.

Myslivecké sdružení Dolany

Podílí se na realizaci zpracovaných územních systémů ekologické stability krajiny. Každoročně vysazují stromořadí podél cest, zřizují remízky a věnují se péči o krajinu a volně žijící zvěř.

SDH - sbor dobrovolných hasičů

SDH Čáslavky - SDH Dolany - SDH Svinišťany

Jsou sdruženi v rámci okrsku se sousední obcí Chvalkovice. Vykonávají běžnou zájmovou činnost v místních částech obce. Každoročně se koná okrsková soutěž jednotlivých družstev.

TJ Dolany

Působí zde fotbalový oddíl hrající III třídu Okresním fotbalového svazu Hradec Králové. Tento spolek má v pronájmu sportovní areál a objekt sokolovny tím vytváří velmi dobré podmínky pro sportování široké veřejnosti, hlavně mládeže. Mimo jiné pořádají tradiční jarní sběr starého železa nebo turnaj seniorských fodbalových týmů. V létě Cyrilometodějský turnaj v malé kopané a další akce pro místní občany. Více na www.tjdolany.net

Kmen Ligy lesní moudrosti „Tate Osmaka“

Kmen Tate Osmaka je dětským indiánským kmenem Ligy Lesní Moudrosti, který působí již od r.1992 v Dolanech. Má celkem 30 registrovaných členů z toho 17 dětí do 15 let. LLM – patří do celosvětové organizace woodcraft založené v roce 1901 americkým přírodovědcem a spisovatelem E. T. Setonem. Seton za vzor ideálního woodcraftera vybral indiána, pro jeho dokonalé soužití s přírodou, proto se snaží indiánům, alespoň podobat a v jejich stylu a duchu tábořit. Jejich celoroční činnost spočívá zejména v pravidelných schůzkách a akcích. Děti se scházejí pravidelně každý pátek, od půl čtvrté do šesté, na kmenových schůzkách. Obec jim zdarma pronajímá klubovnu v Dolanech, kde se schází na své schůzky v nepřízni počasí.

Tato organizace již pátým rokem organizuje projekt pro neorganizovanou mládež. Pořádá různé akce, ať už to je karneval, masopust, turnaj v kuličkách nebo pouštění draků či adrenalinový den. Což umožňuje přitažlivou formou pozitivně ovlivňovat osobní vývoj a rozvoj mladé generace. Úzce spolupracuje s místním divadelním spolkem při pořádání větších akcích. Více na: www.kmeny.woodcraft.cz/tateosmaka


Podpora obce

Všechna zájmová sdružení jsou podporována z rozpočtu obce již od roku 1990. Každoročně je poskytována celková dotace ve výši cca 140 - 160 tisíc Kč. Dotace jsou poskytovány na základě smluv a obec Dolany kontroluje využití poskytnutých prostředků.

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net