kamera
Kotlíková dotace
mapový portál
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

16.11. 2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

pro volbu prezidenta České republiky

ve dnech 12. a 13. ledna 2018;

případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Dle § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v platném znění zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

V Dolanech 16.11.2017 Jiří Plšek, starosta

Vyvěšeno na úřední a el. desce dne: 16. 11. 2017
Sejmuto z úřední a el. desky dne: 13. 12. 2017


10.11. 2017 DSOJ návrh rozpočtu na rok 2018

Včetně očekávaného plnění rozpočtu 2017
Viz příloha
Vyvěšeno dne 10.11.2017
Sejmuto dne 26.11.2017


10.11. 2017 DSO Jaroměřsko: Střednědobý výhled pro roky 2019-2020

 
Vyvěšeno dne 10.11.2017
Sejmuto dne 26.11.2017

6.11. 2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území 
 
Dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a
vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území je v souladu s ustanovením §
172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„správní řád“), je od 3. listopadu 2017 vystavena k veřejnému nahlédnutí:
a) na internetových stránkách Královéhradeckého kraje (záložka ROZVOJ KRAJE,
DOTACE, odrážka ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, sekce Územní plánování, Aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje – návrh pro veřejné projednání):
 
Vyvěšeno dne 6.11.2017
Sejmuto dne 21.11.2017

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net