kamera
Kotlíková dotace
mapový portál
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

11.9. 2017 Výběrové řízení

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Náchod
oznamuje vyhlášení
výběrového řízení č. HNA/019/2017 s následnou aukcí
na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu, a to:
Pozemek:
pozemková parcela č. 78/1, druh pozemku - ostatní plocha,
způsob využití - sportoviště a rekreační plocha,
způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
výměra 5 235 m2,
zapsaný na LV č. 60000 pro katastrální území a obec Hořenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod,
včetně všech součástí a příslušenství,
zejména náletových osikových porostů.

Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na místě samém v době vyhlášení VŘ,
tj. od 11. 9. 2017 do 6. 11. 2017 do 10:00 hod. včetně, na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod.
Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 74.660- Kč.
Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky výběrového řízení (dále též „VŘ“) a příslušné další formuláře vyjmenované v „Oznámení“ obdrží zájemci osobně na odboru Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod nebo na webových stránkách: www.uzsvm.cz – Nabídka majetku.
Bližší informace:
telefonní číslo: 491 457 280, 737 281 358 - Ivana Bednářová, e-mail: ivana.bednarova@uzsvm.cz
Vyvěšeno: 11. 9 .2017
Sejmuto: 6. 11. 2017 

5.9. 2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
ve dnech 20. a 21. října 2017
Dle § 14 c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01
 
Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /
 
Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany
 

V Dolanech 5. 9.2017 Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední a el. desce dne: 5. 9. 2017
Sejmuto z úřední a el. desky dne: 21. 10. 2017  

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net