kamera
Kotlíková dotace
mapový portál
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

21.4. 2017 Dotazník zastupitelstva - nedostatek VODY

Spoustu lidí v obci trápí v poslední době nedostatek vody. Vedení obce zvažuje možná řešení problému. Budování vodovodu bez dotace by bylo pro obec příliš nákladné. Přidělení dotace je ale podmíněno dostatečným počtem připojených odběratelů vody. Pokud by nebyl realizován vodovod, v úvahu by připadal obecní příspěvek občanům na prohlubování studny, případně na nový vrt. Prostřednictvím tohoto dotazníku se obec snaží získat zpětnou vazbu od občanů. Vyplněné dotazníky doručte do schránky obecního úřadu nebo na adresu: Obec Dolany, Dolany 32, 552 01. Lze je zaslat také oskenované v elektronické formě na adresu: obec@dolany-na.cz.
Prosíme OBRATEM o dodání vyplněných dotazníků nejdéle však do 30. dubna 2017.
 

12.4. 2017 VŘ č. HNA/007/2017 s aukcí - p.č. 78/1 k.ú. Hořenice

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
     Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Náchod

oznamuje vyhlášení

výběrového řízení č. HNA/007/2017 s následnou aukcí

na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu, a to:

Pozemek:

pozemková parcela č. 78/1, druh pozemku - ostatní plocha,
způsob využití - sportoviště a rekreační plocha,
způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
výměra 5 235 m2,

zapsaný na LV č. 60000 pro katastrální území a obec Hořenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, včetně všech součástí a příslušenství, 

zejména náletových osikových porostů. 

Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na místě samém v době vyhlášení VŘ,
tj. od 12. 4. 2017 do 11. 05. 2017 do 10:00 hod. včetně, na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod.

Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 97.600,- Kč.

Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky výběrového řízení (dále též „VŘ“) a příslušné další formuláře vyjmenované v „Oznámení“ obdrží zájemci osobně na odboru Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod nebo na webových stránkách: www.uzsvm.cz - Prodej majetku.

Bližší informace:

telefonní číslo: 491 457 280, 737 281 358 - Ivana Bednářová, e-mail: ivana.bednarova@uzsvm.cz

Vyvěšeno: 12.4.2017

Sejmuto: 11.5.2017 do 10 hod

Více na: http://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku/pozemky/detail/vr-c-hna0072017-s-aukci-pc-781-ku-horenice-28774/

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net