kamera
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce

Obec Dolany

Dolany 32
552 01 Dolany
IČ 00272612
Královehradecký kraj
Telefon: 491 813 657
E-mail: obec@dolany-na.cz
Datová schránka: 6iaav2s

Napište nám

Úřední hodiny

Po 8.00- 11.00, 13.00- 17.00 hod
St 8.00- 11.00, 13.00- 17.00 hod
obec dolany

Představitelé obce

Starosta:

Plšek Jiří

Místostarosta:

Škvrna Jiří

Zastupitelé:

ing. Beran Jiří
Fügner Ladislav
Hampl Jan
ing. Karel Jaroslav
Lemberková Veronika
Všetečka Radoslav
Mgr. Záliš Petr

Kalendárium 28.6. - 30.9. 16 

Obec Dolany bude pořizovat dokumentární film o Obci Dolany a jejích místních částech z ptačí perspektivy.

Od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 bude probíhat nepravidelné letecké natáčení prostřednictvím dronu (malá helikoptéra - qvadroptéra. která se ovládá dálkově ze země). Osoba která bude natáčení provádět má licenci a bude mít pověření od obce.

Žádáme občany, kteří nesouhlasí s přeletem dronu nad jejich nemovitostí v menší výšce jak 200m, aby svůj nesouhlas oznámili na obecním úřadě. 

Jiří Plšek


27.9. - 27.9. 16 

fotoVe spolupráci s Obcí Dolany proběhne ve vaší obci
POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ

V  Ú T E R Ý 27. Z Á Ř Í 2 0 1 6

Čáslavky - na návsi 17.20 – 17.40 hodin

Dolany – před zem. družstvem 17.45 – 18.00 hodin

Svinišťany – u rybníka 18.05 – 18.20 hodin

Sebuč – u Kultů 18.25 – 18.30 hodin

Krabčice – u zastávky 18.35 - 18.50 hodin 

Vakcinace psů je povinná ze zákona a bude
prováděna za úplatu 100 Kč přímo při úkonu.
Kombinovaná vakcína 330 Kč.

Očkování se provádí u psů starších tří měsíců. 
Nezapomeňte s sebou očkovací průkaz psa!!!

Vakcinaci provede MVDr. Votava Zdeněk, Náchod 


4.10. - 4.10. 16 
foto

Firma Marius Pedersen
provede ve vaší obci mobilní

svoz nebezpečných odpadů a

objemných odpadů

V ÚTERÝ 4. října 2016

ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!

VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !


17.10. - 18.10. 16 

fotoPovinná roční kontrola komínu a spalinových cest

v pondělí 17. a v úterý 18. října 2016

v případě velkého počtu zájemců možno středa 19. 10 do 13 hod

ve spolupráci s Obcí Dolany proběhne ve vaší obci

kontrola, revize a čištění komínů prováděna

firmou 3-K Roman Zasadil, Hřibsko

Na základě Vyhlášky č. 34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Cena za komín na tuhá paliva 400,- Kč

Cena za komín na plynná paliva 300,- Kč

V ceně je zahrnuto čištění, kontrola a na místě vystavení písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty. Vzhledem ke sdružení kontrol se neúčtuje dopravné.

Prosíme zájemce, aby se objednali osobně nebo telefonicky na OÚ Dolany tel. 491 813 657. Nahlaste jméno, č. popisné, čas kdy budete k zastižení, telefon,

Zajistěte prosím, volný a bezpečný přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,

Vše bude provedeno dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty


Stalo se
DOLANY V DOLANECH 2016 (22.6. 2016)
fotoTak máme uklizeno, hasičské vozidlo se vrátilo do své gráže na místo kde stál bar, stany a lavice jsme vrátili, odpadky zlikvidovány a na hřišti to vypadá, jako by se nic nedělo.
A to vše by se nezvládlo bez spousty dobrovolníků, kteří zde odpracovali 232 hodin bez nároku na odměnu. Započítáno stavění, bourání, organizační činnost, noční hlídky, parkoviště, …. . A to nepočítám všechny členy místních spolků, kteří se starali o občerstvení, stavbu baru … .
Největší odměnou nám všem pak byla spokojenost a slova chvály od lidí, kteří přijeli z Dolan do Dolan.
Ještě jednou moc děkuji všem, kteří mi pomáhali a bez kterých si to nedokážu představit. Dokázali jste, že je pořád dost těch, kteří jsou ochotni udělat něco pro radost a spokojenost ostaních.  
...

Přívalový déšť v Dolanech a Čáslavkách (24.5. 2016)
fotoDne 24.5. ve čtrnáct hodin začalo pršet a přestalo po půl třetí. Během této doby napršelo 68mm a po půl hodině po dešti se to vyvalilo z polí. Aktualizováno o videa.
...

Kasim se nyní už soustředí na podzim... (24.5. 2016)
fotoÚspěch Dolanského Kasima a stáje Přemka Kejzlara
Kasimovo vítězství ve Velké ceně města Pardubice překvapilo nejenom přítomné (i nepřítomné) odborníky na pardubickém závodišti. Příliš v ně nevěřil ani trenér Přemek Kejzlar, který po triumfu svého svěřence těžko hledal slova. Stále se mu zřejmě nechtělo věřit, jak jeho svěřenec udolal výkvět českých krosařů, který se na prvním kvalifikačním startu sešel.
...

Jak je to s cestovními doklady pro děti? (12.5. 2016)

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování c cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

...


Turistické příležitosti

Obec se nachází cca 6 km severovýchodně od Jaroměře v Královéhradeckém kraji.

Obcí prochází naučná stezka - cyklotrasa od Náchoda do Jaroměře se zaměřením na památky k válečným událostem roku 1866. Otevřením naučné stezky „Česká Skalice-Svinišťany-Josefov 1866" v roce 2004 byl položen základní kámen pro vznik cyklotrasy spojující Náchod s Hradcem Králové.

Naučná stezka „Česká Skalice-Svinišťany-Josefov 1866" byla zřízena v roce 2004 Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 za spolupráce úřadů samospráv obcí Česká Skalice, Jaroměř, Dolany, Provodov-Šonov a Chvalkovice. Její slavnostní otevření proběhlo v rámci vzpomínkových akcí konaných u příležitosti 138. výročí prusko-rakouské války roku 1866 dne 19. června 2004 v České Skalici. .

Obec leží cca 6 km od České Skalice, která je atraktivní Ratibořicemi a rekreační oblastí tvořenou přehradou Rozkoš. Místní část Krabčice je nejméně postižena umístěním bývalých zemědělských objektů, na území obce jsou největší lesní porosty a touto částí prochází značená turistická trasa z Jaroměře do Chvalkovic.

Ubytování je možné v objektech ZD Dolany a tuto službu poskytují i někteří občané. Umístění 2 pohostinství na trase I/33 zajišťuje stravování cca pro 100 osob. Možnost využití volného času v zařízeních nabízí pouze Dolany- hřiště- fotbal, odbíjená. V Čáslavkách na návsi je prostranství vybaveno dětským zařízením, možnost využití menšími dětmi.

Všechna práva vyhrazena. Publikování textových i obrazových materiálů lze jen po souhlasu OU Dolany
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net